Pyropiet

Pyro Piet

Veiligheid en vuurwerk gaan doorgaans nog te weinig samen. Zowel importeur als dealer hebben hier de belangrijke verantwoordelijkheid om de consument bewust te maken van de gevaren wanneer men niet op een juiste manier omgaat met vuurwerk. Om dit een extra boost te geven hebben wij in 2013 Pyro Piet geïntroduceerd. Pyro Piet adviseert in een YouTube video per vuurwerkartikel hoe het betreffende artikel gebruikt dient te worden en wat de uitwerking van het artikel is. Daarnaast stimuleert Pyro Piet het gebruik van veiligheidsartikelen. Naast het de YouTube video’s hebben wij het Pyro Piet pak in grote oplage beschikbaar gesteld voor onze dealers, zo kan één of meerdere medewerkers in een Pyro Piet pak de consument adviseren bij hun vuurwerk aankopen.

Pyro Piet is een groot succes gebleken onder onze dealers en is massaal opgepikt door diverse media en radiostations. Ook diverse overheidsinstanties reageerden positief op dit initiatief, wat ten goede komt aan de veiligheid van de consument. Deze media aandacht is tevens erg goed geweest voor de verkopen van de dealers.