3 verkoopdagen!

Er is veel ophef geweest na de jaarwisseling met betrekking tot het inperken van de verkoopdagen en de afsteektijd op 31 december. Cafferata Vuurwerk heeft zich aangesloten bij een werkgroep dat zich inzet voor het behoud van de vuurwerktraditie. Na het overleg in de kamer heeft het kabinet besloten om de verkoopdagen niet in te perken naar 2 verkoopdagen. We behouden dus onze 3 verkoopdagen! Het afsteken van het vuurwerk wat doorgaans gebeurde op 31 december tussen 10.00 uur en 02.00 uur is wel ingeperkt. De afsteektijden die vanaf 2014 gelden is tussen 18.00 uur en 02.00 uur.