Disclaimer

Disclaimer
Wettelijke kennisgeving met betrekking tot het gebruik van deze website. Deze website is eigendom van Fireworks International B.V.. Door deze webapplicatie te raadplegen of te gebruiken, gaat u akkoord met onderstaande condities. Als u hier niet mee akkoord gaat, mag u deze webapplicatie niet raadplegen of gebruiken.

 
Copyright.
© Copyright 2010-2015 Fireworks International B.V.. Alle rechten voorbehouden. Intellectueel eigendom. Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, geupload, gedisplayed, verzonden of op welke manier ook, elektronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd, verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fireworks International B.V..

 
Aansprakelijkheid.
In geen geval is Fireworks International B.V. aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website, zelfs niet als Fireworks International B.V. geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan.

 
Garantie.
Deze website en alle informatie op deze website wordt aangeboden op een ‘as is’ basis. Fireworks International B.V. geeft geen expliciete of impliciete garanties over de volledigheid, prestaties, accuraatheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor gebruik ten behoeve van een specifiek doel van deze website en alle informatie op deze website. Laatste wijziging. Deze wettelijke kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op 09-09-2010.

 
Toepasbaar recht.
De bovenstaande condities zijn opgesteld naar Nederlands recht. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.